APOSTOLUL ANDREI – PESCARUL SUFLETELOR ROMÂNEŞTI


Andrei, fratele lui Petru, cunoscut lumii ca Primul Chemat să-i slujească lui Christos şi propovăduitor al Evangheliei pe tărâmurile sciţilor, s-a născut în Betsaida, o micuţă cetate situată pe lângă Marea Galileii[1], al cărei nume se traduce prin „cetatea vânătorilor”[2]. Nu întâmplător, Simon (Petru de mai târziu – n.m.) şi Andrei au fost şi continuă să fie, transcedând timpul, spaţiul şi sensul termenului, vânători ai mării, adică pescari… Pescari ale căror năvoade au prins nu doar peşti, ci şi suflete, cărora le-au oferit Cuvântul lui Dumnezeu şi şansa botezului izbăvitor.

Aflăm despre Andrei că, înainte de a-i sluji lui Iisus Christos, se afla printre discipolii Sfântului Ioan Botezătorul[3], rudă a Mântuitorului şi pregătitor al activităţii terestre a Acestuia. Numele său – Andrei – nu este de origine semitică, ci unul grecesc – după cum ne informează Marie-Françoise Baslez[4] –, şi face trimitere la ideea de curaj[5]. Baslez susţine că numele lui Andrei, ca şi cel al lui Filip, confirmă ideea, atestată de unele inscripţii funerare, că, în Iudeea şi Galileea, numele de origine greacă erau des folosite, dovedind un grad, mai mic sau mare, de cunoaştere a limbii greceşti.[6] Supoziţiile cercetătoarei franceze merg mai departe, ea afirmând că „aceia dintre cei Doisprezece cărora Evangheliile le acordă un nume sau o poreclă grecească – Filip, Andrei, Simon, Toma – sunt apostolii misionari prin excelenţă, cei a căror activitate tradiţia o plasează în lumea grecească”[7].

Aşadar, Andrei, pescarul din Betsaida, nu era doar un simplu pescar, ci şi un cunoscător al limbii Vechii Elade, fapt ce i-a permis să traducă învăţăturile christice pe înţelesul tuturor locuitorilor spaţiului grecesc (cu referire şi la spaţiul  adiacent coloniilor greceşti vest şi nord-vest pontice – subl. mea). Concluziile lui Marie-Françoise Baslez nu exclud însă tradiţia deprinderii vorbirii în limbi străine a Apostolilor după Rusalii – moment fast al pogorârii, sub forma limbilor de foc, a Duhului Sfânt.[8] Oricare ar fi sursa acestei deprinderi a limbii lui Homer de către Andrei, îl vom găsi pe acesta creştinându-i pe sciţi, aşa cum mărturisesc scrierile lui Eusebiu din Caesareea, tradiţia creştină şi tradiţiile locului.

Apostolul Andrei era, aşa cum menţionam mai sus, pregătit pentru Marea Întâlnire de către Ioan Botezătorul. Scrierile Noului Testament sunt principalele surse care stau mărturie activităţii Celui Dintâi Chemat.

„Tot în aceeaşi zi – spune Evanghelia după Ioan –, Ioan (Botezătorul – n.m.) stătea cu doi din ucenicii lui. Şi pe când privea pe Iisus umblând, a zis: <<Iată Mielul lui Dumnezeu!>> Cei doi ucenici l-au auzit vorbind şi au mers după Iisus. Şi Iisus S-a întors şi, când i-a văzut că merg după El, le-a zis: <<Ce căutaţi?>> Ei I-au spus: <<Rabi (care în traducere înseamnă: << Învăţătorule>>), unde locuieşti?>>. <<Veniţi şi vedeţi>>, le-a zis El. S-au dus deci şi au văzut unde locuia; şi în ziua aceea au rămas la El. Era cam pe la ceasul al zecelea. Unul dintre cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan şi merseseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. El, cel dintâi, a găsit pe fratele Simon şi i-a zis: <<Noi l-am găsit pe Mesia (care în traducere înseamnă Hristos)>>.”[9]

Acest text biblic redă, în mod magistral, legătura lui Andrei cu Ioan, Botezătorul cu Apă, şi Iisus, Botezătorul cu Duh, subliniind totodată şi acea calitate de prim-venit în Oastea Apostolilor. Celelalte referiri[10] la întâlnirea cosmică dintre Mântuitor şi Apostolul românilor vorbesc despre Petru şi Andrei ca primii veniţi alături de Iisus, cei doi fraţi chemaţi să lase undiţele şi plasele pescăreşti în favoarea mrejelor divine care vor prinde suflete, nu pentru a le pierde, ci pentru a le salva. Acest fapt ne indică, poate mai mult decât legătura de sânge dintre cei doi, existenţa a două mari curente de opinie în cadrul Bisericii lui Christos, două rituri care se pretind biserici descendente ale celor doi fraţi apostoli – Petru, cel despre care însuşi Mântuitorul spunea că este piatra de temelie a Bisericii Sale, este primul Episcop al Romei, în timp ce Andrei este Apostolul prin excelenţă al Ortodoxiei.

 Conform unora dintre istoricii Creştinismului primar, drumul misionar al Sfântului Apostol Andrei, de la începerea etapei post-christice la moartea de la Patras[11], se circumscrie spaţiului scitic, teritoriu situat între nordul Mării Negre şi Nordul şi estul Mării Caspice (Ucraina, sudul Rusiei, Georgia, Kazahstan etc)[12]. De aici porneşte şi controversa legată de prezenţa lui Andrei pe teritoriile vest-pontice, respectiv în Scythia Minor (Dobrogea de astăzi). Mihai Bărbulescu apreciază că „originea apostolică a creştinismului în spaţiul carpato-pontic care ar coborî începuturile creştinismului în secolul I rămâne doar  ipoteză”[13], întărind că evanghelizarea Scythiei, în ansamblul său, de către Apostolul Andrei ori de către Apostolul Filip figurează doar în tradiţia bisericească, nefiind însoţită de niciun alt suport documentar.[14] Susţinătorii creştinării încă din secolul I al Dobrogei actuale, ca şi cei care dezaprobă această teorie, pornesc în demersul lor de la aceeaşi lucrare, Istoria ecleziastică, semnată de Eusebiu din Caesareea.[15] Tot în susţinerea acestei afirmaţii, tradiţia ortodoxă aduce ca argument existenţa, în sud-vestul judeţului Constanţa, a Peşterii Sfântului Apostol Andrei.

Logica ne duce uşor cu gândul, fără a avea certitudini,  la veridicitatea acestor informaţii legate de activitatea misionară a lui Andrei în Scythia Minor. Scrierile apocrife îl prezintă pe Andrei „drept un evanghelizator al Greciei”[16], numele său este de origine greacă, iar necunoscutele sunt extrem de multe în stabilirea traseului misionar al Sfântului Andrei, pentru ca să putem admite demonstraţia contestatarilor creştinării celor din teritoriile vest-pontice.

 Unde şi cum şi-a început Sfântul Apostol Andrei activitatea misionară? Care a fost traseul pe care l-a urmat? Nu putem răspunde cu precizie. Putem însă, în susţinerea prezenţei Apostolului Andrei în zona dintre Dunăre şi Mare, să ne axăm pe următoarele informaţii:

  • creştinismul se răspândeşte  mai întâi în interiorul limesului roman;
  • Scythia Minor era parte integrantă a Imperiul roman;
  • Tomis, Callatis, Histria şi celelalte importante oraşe vest-pontice sunt foste colonii greceşti;
  • existenţa în spaţiul dobrogean actual a creştinismului instituţionalizat încă din secolele II-III p. Chr;
  • apropierea geografică evidentă a Scythiei Minor de locul conferit de tradiţie morţii Sfântului Andrei.

Totuşi, în ciuda existenţei a numeroase scrieri apocrife (Evanghelia lui Andrei, Faptele lui Andrei, Faptele lui Petru şi Andrei etc.)[17], informaţiile legate de viaţa şi activitatea misionară a celui numit Apostolul românilor sunt extrem de puţine în comparaţie cu informaţiile despre Simon Petru ori Saul Pavel. Putem deduce această lipsă a informaţiilor prin statutul provinciilor în care şi-au desfăşurat opera de evaghelizare cei trei.

 Îşi încheie activitate misionară în nordul Peninsulei Peloponez, în oraşul Patras, loc  în care îşi va afla şi sfârşitul pământean, în anii 60 – 70 p. Chr., conferindu-i-se, conform unor tradiţii din secolele IV şi XIII, o moarte asemănătoare cu a Mântuitorului: răstignirea pe cruce (cu precizarea că este vorba de o cruce în formă de X).[18] Este celebrat, în fiecare an, la 30 noiembrie.

Andrei, fiul lui Zevedei şi frate a lui Petru, evanghelizator al sciţilor şi grecilor, îmblânzitor al lupilor şi vânător de suflete nu putea să-şi găsească un altfel de sfârşit decât cel al lui Iisus, „trecând prin moarte la viaţa cea dumnezeiască, unde este Christos Dumnezeu, cântând: Aliluia!”[19]. Un om care a ştiut că nu-l poţi urma pe Cel venit să împlinească Legea fără să renunţi la comoditate, la viaţa liniştită de familie, că nu poţi împlini Legea fără o moarte martirică, fără a te da Crucii spre izbăvirea veşnică.


[1] Cf. http://www.sfantulandrei.info/viata.php, consultat pe 13 noiembrie 2011, ora 00,04.

[2] Ibidem, consultat pe 13 noiembrie 2011, ora 00,05.

[3] Adrian Cocoşilă, Sfântul Andrei – Apostolul românilor, apud http://www.crestinortodox.ro, consultat pe 13 noiembrie 2011, ora 00.12.

[4] Marie-Françoise Baslez, Biblie şi istorie/ traducător: Ioana Lutic, Editura Artemis, Bucureşti, 2007.

[5] Ibidem, p. 166.

[6] Ibidem, p. 167.

[7] Ibidem, p. 168.

[8] Faptele Apostolilor 1:4,***Biblia sau Sfânta Scriptură: Vechiul şi Noul Testament, ediţiile 1 şi 2, Gute Botschaft Verlag (GBV), Dillenburg, 1989 – 1990, p. 1070.

[9] Ioan 1: 35 – 41, op. cit., p. 1040.

[10] Matei 5: 18 – 22, op. cit., p. 940; Marcu 1: 16 – 20, op. cit., p. 976.

[11] Vezi http://crestinortodox.ro, consultat pe 14 noiembrie 2011, ora 20.00.

[12]  Emanuel Conţac, Sf. Andrei în Scythia Minor, apud http://vaisamar.wordpress.com/diverse/sf-andrei-in-scythia-minor/, consultat pe 14 noiembrie 2011, ora 20.17.

[13] Mihai Bărbulescu et alii, Istoria României, ediţia a II-a, Editura Corint, Bucureşti, 2003, p. 87.

[14] Ibidem.

[15] Stelian Brezeanu, O istorie a Bizanţului,  Editura Meronia, Bucureşti, 2004, p. 30.

[16] Marie-Françoise Baslez, op. cit., p. 167.

[17] Emanuel Conţac, op. cit., apud http://vaisamar.wordpress.com/diverse/sf-andrei-in-scythia-minor/, consultat pe 14 noiembrie 2011, ora 21. 25.

[18] ***Enciclopedia universală britanică, Volumul I: a capella – Augustin, Editura Litera, Bucureşti, 2010, p. 174.

[19] Condacul al IX-lea din Acatistul Sfântului Apostol Andrei, apud http://www.sfantulandrei.info, consultat pe 14 noiembrie 2011, ora 23.40.

Explore posts in the same categories: Cercetare, Punct de vedere

Etichete: , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile despre tine sau dă clic pe un icon pentru autentificare:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: